Недействительность завещания

Pismeni testament sastavljen latiničnim pismom kojim testator nije znao da čita i piše je ništav zbog nedostatka propisanog oblika.

Iz obrazloženja:

Po članu 44. Zakona o nasleđivanju, zaveštalac koji zna da čita i piše može napraviti testament na taj način što je ispravu koju mu je neko drugi sastavio, svojeručno potpisao u prisustvu dva svedoka, izjavljujući pred njima da je to njegov testament. Kako je izvedenim dokazima pouzdano utvrđeno da zaveštalac nije znao da čita i piše latinično pismo, što je uslov za punovažnost testamenta, jer je testament otkucan na pisaćoj latiničnoj mašini, to je pravilno utvrđeno da je testament ništav zbog nedostatka propisanog oblika.

(Presuda Okružnog suda u Požarevcu, Gž. 1501/95 od 25.12.1995.)